Център за високопроизводителни пресмятания в медиите

  • БНТ1 проф. Светозар Маргенов представи новите възможности на „АВИТОХОЛ“ в резултат на бързия достъп до допълнителното дисково пространство и предстоящото разширение с нови изчислителни ресурси

  • Нова ТВ – Суперкомпютър, 17.06.2019, Започва на 10:52 мин.
  • ТВ Европа, 29.04.2018
  • Мария Габриел на среща с ръководители на институти от БАН – част 1
  • Мария Габриел на среща с ръководители на институти от БАН – част 2