Център за високопроизводителни пресмятания и обработка на данни в медиите

  • Нова ТВ – Суперкомпютър, 17.06.2019, Започва на 10:52 мин.
  • ТВ Европа, 29.04.2018
  • Мария Габриел на среща с ръководители на институти от БАН – част 1
  • Мария Габриел на среща с ръководители на институти от БАН – част 2