Контакти

Скалируеми алгоритми и приложения с Център по високопроизводителни пресмятания
Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

 

проф. Емануил Атанасов, Ръководител на секцията

Тел.: +359 2 979 6793

E-mail: emanouil at parallel.bas.bg

 

проф. Тодор Гюров, Заместник Директор в ИИКТ-БАН

Teл.: +359 2 873 74 86

E-mail: gurov at parallel.bas.bg