STORAGE

Високопроизводителна изчислителна сиситема – Авитохол в списъка ТОП500 (388-мо място, ноември 2015).

 

Общ преглед на системата

АВИТОХОЛ се състои от 150 сървърa от платформата HP Cluster SL250S GEN8, всеки с по 2 Intel Xeon E2650v2 процесора и 2 копроцесора Intel Xeon Phi 7120P.

Местоположение: ИИКТ-БАН/Авитохол

Производител: Hewlett-Packard

Брой ядра: 20700

Свързаност: FDR InfiniBand

Теоретична максимална производителност: 412.3 ТФлоп/с

Максимална постигната производителност: 264.2 ТФлоп/с

Памет: 9600 ГБ

Операционна система: Red Hat Enterprise Linux for HPC

Компилатор: Intel Composer XE 2015

Файлова система: Lustre
Дисково пространство: 96 ТБ