Политики за достъп

Всеки потребител трябва внимателно да прочете документа Acceptable Use Policy и да го подпише когато пожелае да отвори своя акаунт. Този документ може да бъде свален от тук: AUP-MHPCC-AVITOHOL-1_BG.

Правилник за използване на интелектуаклната собственост на ИИКТ-БАН: ПравилникИнтелектуалнаСобственост.

Правилник за ползване на компютърните ресурси в ИИКТ-БАН: Pravilnik-Internet-2015-IICT.

Заявката за получаване на достъп до HPCG може да бъде намерена тук: HPCG-BG.

Заявката за получаване на достъп до АВИТОХОЛ може да бъде намерена тук: AVITOHOL-BG.