Обучителен семинар в ИИКТ за представяне на нов софтуер за работа с данни, 13 юли 2022 (онлайн)

На 13 юли от 10:00 до 12:00 ще се проведе виртуално обучение върху новия софтуер, закупен за Дейта Центъра на ЦВП по Информатика и ИКТ. Тъй като обучението е онлайн, регистрацията е задължителна. Регистрираните участници ще получат линк за събитието, както и друга полезна информация.

Информацията за събитието: тук

Програма: тук

Регистрация: тук

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО NI4OS-EUROPE УСЛУГИТЕ

Чрез този конкурс NI4OS-Europe дава възможност на учените, които работят в академичните и изследователски институти в държавите-членки на ЕС и асоциираните страни, да ползват достъп до модерните услуги, включени в EOSC (тематични, общи и хранилища) за техните изследователски цели.

Списъкът с услугите и ресурсите, предлагани от проекта NI4OS-Europe, можете да намерите на:

https://catalogue.ni4os.eu/?_=/resources

Пълна информация за конкурса и процеса за кандидатстване може да намерите на:
https://ni4os.eu/access/opencall/

Важни дати
Дата на отваряне на конкурса: 11 април 2022 г.
Краен срок на подаване на апликацията: 11 май 2022 г. продължен до 25 май 2022г.
Решение за участие: юли 2022 г.
Начална дата на разпределението на общи услуги на възложените предложения: юли 2022 г.
Крайна дата на разпределението на наградата: януари 2023 г. за изчислителни услуги и март 2023 г. за някои услуги за данни.
Окончателен отчет от успешни проекти: февруари 2023 г.

Контакти
За всякакви въпроси, свързани с приложения, моля, свържете се с: service-access@ni4os-europe.eu
Въпроси възникнали за българските кандидати по конкурса, моля, свържете се с gurov@bas.bg.

Обучителен семинар „Пресмятания с квантови отгряващи компютри“, 26 и 28 октомври 2021

Две лекции върху Квантови отгряващи компютри за решаване на оптимизационни задачи ще изнесе на
26 и 28 октомври 2021 от 14:00 ч. д-р Христо Джиджев, изследовател в „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Повече информация за уебинарите може да намерите тук

Представяне на Центъра за високопроизводителни пресмятания на ИИКТ, 21.09.2021

Състоянието и перспективите на Центъра за високопроизводителни пресмятания в ИИКТ беше представен от неговия директор, проф. Емануил Атанасов, на провеждащия се през тази седмица Уъркшоп за числени и символни научни пресмятания (http://parallel.bas.bg/Conferences/NSSC21/SciProgram_NSSC2021.pdf), организиран от ИИКТ-БАН, ИМИ-БАН, JINR-Dubna, Русия и СМБ. Проф. Атанасов представи и ролята на центъра в Националния Център за Високопроизводителни и Разпределени Пресмятания (обект на НПКНИ-България) и в международните проекти EuroCC и NI4OS-Europe.

Петдесетата Юбилейна пролетна конференция, 1- 5 септември 2021

Петдесетата Юбилейна пролетна конференция, организирана от Съюза на Математиците в България (СМБ), се проведе в периода от 1 до 5 септември 2021 година в град Бургас. Участието в тази конференция бе хибридно – присъствено (на място Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“, ул. „Оборище“ 49-51, Бургас ) и виртуално чрез платформата ZOOM.

Повече инфромация относно събитието на сайта: тук

Линк към програмата: тук

Линк към тома с доклади: тук

Обучение за потребители за достъп и използване на ресурсите на суперкомпютъра Авитохол

На 12 май 2021 година ще се проведе онлайн обучение за достъп и използване на ресурсите на суперкомпютъра Авитохол. Целта на обучението е да бъдат подпомогнати новите потребители (учени, студенти, докторанти), желаещи да ползват изчислителни ресурси на суперкомпютъра Авитохол при реализация на техните активности. Обучението ще се проведе дистанционно, използвайки платформата Zoom, като информацията за мероприятието ще бъде изпратена на посочените имейли на регистрираните участници.

Програма може да видите тук.
Линк за регистрация: https://forms.gle/CrkfuCLLJ4Ra5Uwz8
Повече информация може да намерите на http://nchdc.acad.bg

Към реализиране на национални облачни екосистеми за отворена наука в Югоизточна Европа

Визията за Национални облачни инициативи за отворена наука (NOSCI) е те да представляват коалиции от национални организации, които имат важна роля и интерес в Европейския облак за отворена наука (EOSC). Основната цел на NOSCI ще бъде насърчаването на синергии на национално ниво и оптимизирането / артикулирането на участието им в европейските и глобални предизвикателства в тази област на отворената наука, включително EOSC. Предвижда се националните инициативи да играят важна роля в страните-членки и асоциираните страни и да улесняват управлението на EOSC.

Предвид ангажимента си да подкрепи управлението на EOSC, както и визията да осигури приобщаване на европейско ниво, NI4OS-Europe направи първите стъпки към създаването на 15 национални облачни инициативи за отворена наука в Югоизточна Европа.

Текущите усилия на NI4OS-Europe са фокусирани върху дефинирането на план за основаване и стартирането на NOSCI. Всички партньори в NI4OS-Europe работят интензивно за формиране на NOSCI в района до 2021 г., като целта е 2021г. да се превърне в крайъгълен камък за отворената наука в Югоизточна Европа. Дейностите се развиват в две посоки: от една страна, NI4OS-Europe създаде разнообразни материали в подкрепа на създаването на NOSCI в Югоизточна Европа. По-конкретно, Доклад 2.2 по проекта (National OSC Initiatives Models) включва изчерпателно ръководство – “модел“, който може допълнително да се адаптира от всяка държава-членка и асоциирана държава и да се използва като ценен инструмент за развитие на националните облаци за отворена наука (OSC) и да подпомогне създаването на различни видове национални инициативи на различни нива на зрялост, съблюдавайки напредъка им и улеснявайки управлението на EOSC. Освен това са създадени два съпътстващи документа, които допълнително да улеснят процедурата: „Работни процеси за създаване на NOSCI – контролен списък“ (Workflows for setting up a NOSCI – Checklist) и „Индикатори за създаването на NOSCI – контролен списък“ (Indicators for the NOSCIs establishment – Checklist).

Успоредно с това NI4OS-Europe работи по изграждането и мобилизирането на местни участници и мрежи от участници в отворената наука в региона. Основните дейности включват срещи с местни заинтересовани страни и създатели на политики, обмен на информация за облачни инициативи, свързани с отворена наука, както и политики и методи за управление на отворената наука във всяка страна-партньор и създаване на лесни за използване инструменти за подпомагане на процеса. Бяха изготвени и обучителни и помощни материали, които да придружават специален уебинар на NOSCI за партньори от NI4OS-Europe.

NOSCI са живи екосистеми на отворената наука, които служат за връзка с управлението на EOSC и са неразделни части от асоциацията EOSC. NOSCI са особено важни, тъй като те взимат предвид социално-икономическото многообразие и зрелостта на отворената наука на отделните страни, като моделирането им може да бъде коригирано според сценария на употреба. Те могат да се окажат изключително полезни при подготовката на всички национални заинтересовани страни за новата фаза на EOSC, където асоциацията EOSC играе централна роля, като повишават осведомеността и информират за развитието на EOSC.

Полезни връзки:

Workshop on HPC Education and Training for Industry Users, 18 март 2021

PRACE и ETP4HPC организират  Workshop on HPC Education and Training for Industry Users, който ше се проведе онлайн на 18 март 2021.
Повече информация за семинара и програмата може да намерите на страницата https://events.prace-ri.eu/event/1180/
Регистрацията за участие в семинара е задължителна. Може да се регистрирате за участие на https://events.prace-ri.eu/event/1180/registrations/856/

Работна среща с представители на Distributed System of Scientific Collections –BG (DiSSCo – BG)

Днес, 1 март 2021 в сградата на ИИКТ-БАН се проведе втора среща на екипа на Центъра за високо-производителни пресмятания на ИИКТ с представители на българския консорциум DiSSCo – BG (https://www.dissco.eu/bg/) . По време на срещата беше направена демонстрация на НРС услуги и хранилища за данни и беше обсъдено сътрудничество за осигуряване на услуги на НРС инфраструктурата на ИИКТ за задачи, свързани с биоразнообразието.

Проект NI4OS-Europe, финансиран от ЕК, допринася за визията нa Европейския облак за отворена наука като пуска първите интегрирани ресурси на платформата си

Проектът HORIZON 2020 NI4OS-Europe  доведе научните общности една стъпка по-близо до визията за Облак за отворена наука и отворени иновации след като включи 19 нови услуги в каталога си.  NI4OS-Europe – Национални инициативи за отворена наука в Европа е с ключов принос за Европейския облак за отворена наука (EOSC) – една интегрирана, оперативно съвместима електронна среда, която цели да осигури на научните общности лесен и гладък достъп до електронни инфраструктури, услуги и данни като по този начин създава условия за трансгранично и интердисциплинарно сътрудничество.  Ресурсите, предлагани от каталога с електронни услуги ще бъдат интегрирани в общото портфолио на EOSC и ще дадат на милиони учени от целия свят възможност да достъпват, съхраняват, управляват, анализират, споделят и използват многократно научни данни.

Партньорството NI4OS-Europe се състои от 22 организации от 15 страни-членки и асоциирани страни от Югоизточна Европа. Проектът има принос към EOSC чрез многостепенния си подход:

  • Допринася за портфолиото на EOSC чрез компютърна инфраструктура и услуги, набори от данни, както и чрез услуги за съхранение и управление на отворени данни;
  • Спомага за развитието и включването на национални инициативи за отворена наука от 15 страни-членки и асоциирани страни в управлението на EOSC;
  • Предлага обучения, за да внедри в общността философията на EOSC и принципите FAIR за откриваемост, достъпност, съвместимост и повторна използваемост на данни.

Платформата NI4OS-Europe   включва общо 41 услуги, които са тествани по отношение на степента им на готовност за интеграция в EOSC посредством специализирани модели. Паралелно с това бяха проведени множество обучения, както и консултрации и проучвания за възприемане на политики за отворена наука. По този начин NI4OS-Europe създаде една стабилна основа за имплементация на EOSC с ползи за множество групи от учени и професионалисти от областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Проект NI4OS-Europe е спонсориран от Европейската комисия по договор за отпускане на безвъзмездни средства за научни инфраструктури № 857645, програма Хоризонт 2020.

Полезни връзки: