Уъркшоп „Виртуална изследователска среда за интердисциплинарни пресмятания“, 3 ноември 2016, София, България

Целта на този уъркшоп беше да се представи интегрираната платформа за пресмятания, разработена в рамките на проекта VI-SEEM, включително ресурсите за пресмятане и съхранение на данни, приложенията, софтуерните инструменти и услуги, разработени и поддържани от проекта. По-подробно бяха представени разработките в научните области: науки за земята, климатология и дигитализация на културно-историческото наследство.

Уъркшопът беше организиран от VI-SEEM проекта и се състоя в сградата на ИИКТ-БАН (София, Акад. Г. Бончев, Бл. 25 А, Зала 2) на 3 ноември 2016. Регистрацията започна от 10:00 до 10:30 часа.

Програмата може да бъде намерена тук

Списъкът с участници може да бъде намерен тук