e-IRG публикува Пътна карта 2016 като следваща стъпка към e-Infrastructure Commons

e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG), от Хага, публикува нова версия на своята Пътна карта. Пътната карта 2016 на e-IRG е поемането на концепцията e-Infrastructure Commons. Документа ще дефинира ясен път към как да се еволюира Европейската е-Инфраструктура. Новата Пътна карта цели да превърне визията e-Infrastructure Commons в реалност до 2020 г., и има препоръки към всички заинтересовани страни как да прогресират към e-Infrastructure Commons.

За e-IRG

e-IRG  е саморегулирано и независимо тяло състоящо се от делегати от държавите-членки на ЕС и асоциирани страни и Европейксата комисия. Идеята на e-IRG е да подпомогне интеграцията в сферата на Европейската е-Инфраструктура и свързаните услуги, в и между страните-членки, на Европейско и световно ниво. В нейната серия от Пътни карти, e-IRG се основава на тази идея за да изпълни своята мисия да поддържа ясна, инновативна и стратегическа политика за Европейската е-Инфраструктура и създаването на устойчиви е-Инфраструктурни услуги.

http://e-irg.eu

Пълната статия може да намерите тук