13-та годишна среща на Българската секция на SIAM

В периода 18-20 декември ще се проведе 13-та годишна среща на Българската секция на SIAM

Събитието ще се проведе от Института по механика, Българска академия на науките, София 1113, Акад. Г. Бончев Бл. 4.

За повече информация кликнете тук.