Центърът предоставя достъп до високопроизводителните си ресурси (включително Авитохол) за научни изследвания, свързани с КОВИД-19.

Ще бъде предоставен достъп на учени, свързан с изследвания в борбата с COVID-19.

Повече информация във връзка с политиките за достъп тук.

За контакт: venelina@parallel.bas.bg