ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ с проф. Е. Атанасов (всеки четвъртък от 14 ч.)

Ежеседмичните онлайн консултации (всеки четвъртък от 14 ч.) за потребителите на изчислителната инфраструкура на ИИКТ-БАН вече са отворени за всички, които се интересуват. Желаещите да зададат въпрос или да получат съвет трябва да изпратят е-мейл на venelina@parallel.bas.bg