Проект NI4OS-Europe, финансиран от ЕК, допринася за визията нa Европейския облак за отворена наука като пуска първите интегрирани ресурси на платформата си

Проектът HORIZON 2020 NI4OS-Europe  доведе научните общности една стъпка по-близо до визията за Облак за отворена наука и отворени иновации след като включи 19 нови услуги в каталога си.  NI4OS-Europe – Национални инициативи за отворена наука в Европа е с ключов принос за Европейския облак за отворена наука (EOSC) – една интегрирана, оперативно съвместима електронна среда, която цели да осигури на научните общности лесен и гладък достъп до електронни инфраструктури, услуги и данни като по този начин създава условия за трансгранично и интердисциплинарно сътрудничество.  Ресурсите, предлагани от каталога с електронни услуги ще бъдат интегрирани в общото портфолио на EOSC и ще дадат на милиони учени от целия свят възможност да достъпват, съхраняват, управляват, анализират, споделят и използват многократно научни данни.

Партньорството NI4OS-Europe се състои от 22 организации от 15 страни-членки и асоциирани страни от Югоизточна Европа. Проектът има принос към EOSC чрез многостепенния си подход:

  • Допринася за портфолиото на EOSC чрез компютърна инфраструктура и услуги, набори от данни, както и чрез услуги за съхранение и управление на отворени данни;
  • Спомага за развитието и включването на национални инициативи за отворена наука от 15 страни-членки и асоциирани страни в управлението на EOSC;
  • Предлага обучения, за да внедри в общността философията на EOSC и принципите FAIR за откриваемост, достъпност, съвместимост и повторна използваемост на данни.

Платформата NI4OS-Europe   включва общо 41 услуги, които са тествани по отношение на степента им на готовност за интеграция в EOSC посредством специализирани модели. Паралелно с това бяха проведени множество обучения, както и консултрации и проучвания за възприемане на политики за отворена наука. По този начин NI4OS-Europe създаде една стабилна основа за имплементация на EOSC с ползи за множество групи от учени и професионалисти от областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Проект NI4OS-Europe е спонсориран от Европейската комисия по договор за отпускане на безвъзмездни средства за научни инфраструктури № 857645, програма Хоризонт 2020.

Полезни връзки: