ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО NI4OS-EUROPE УСЛУГИТЕ

Чрез този конкурс NI4OS-Europe дава възможност на учените, които работят в академичните и изследователски институти в държавите-членки на ЕС и асоциираните страни, да ползват достъп до модерните услуги, включени в EOSC (тематични, общи и хранилища) за техните изследователски цели.

Списъкът с услугите и ресурсите, предлагани от проекта NI4OS-Europe, можете да намерите на:

https://catalogue.ni4os.eu/?_=/resources

Пълна информация за конкурса и процеса за кандидатстване може да намерите на:
https://ni4os.eu/access/opencall/

Важни дати
Дата на отваряне на конкурса: 11 април 2022 г.
Краен срок на подаване на апликацията: 11 май 2022 г. продължен до 25 май 2022г.
Решение за участие: юли 2022 г.
Начална дата на разпределението на общи услуги на възложените предложения: юли 2022 г.
Крайна дата на разпределението на наградата: януари 2023 г. за изчислителни услуги и март 2023 г. за някои услуги за данни.
Окончателен отчет от успешни проекти: февруари 2023 г.

Контакти
За всякакви въпроси, свързани с приложения, моля, свържете се с: service-access@ni4os-europe.eu
Въпроси възникнали за българските кандидати по конкурса, моля, свържете се с gurov@bas.bg.