Международна тристранна конференция на тема „Европейски облак за отворена наука“, София, 28 март 2023 г

Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия, Европейския облак за отворена наука (E – European Open Science Cloud, EOSC) организира тематична тристранна конференции на 28 март в София.  Целта на това международно събитие е да популяризира политиките, стратегиите и дейностите по темата за отвореният достъп до научна информация и да даде представa за напредъка в изпълнение на плановете за постигане на националните и европейските политики и практики по отношение на отворената наука.

На конференцията проф. Анета Караиванова представи Националната инициатива в областта на отворенета наука „Отворени данни и облачни пресмятания“.

Повече информацията за събитието: тук