Съобщение за потребителите на АВИТОХОЛ:

Дата: 10.5.2024

Поради неочаквани проблеми с климатизацията и като аварийна мярка, всички системи на АВИТОХОЛ са изключени. Екипът по поддръжка на АВИТОХОЛ оценява техническите проблеми и допълнително ще информира потребителите относно очакваното време за възстановяване на работата на системите.