Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

На 1 септември 2020 стартира проект EuroCC за изграждане на Центрове за компетентност по високопроизводителни пресмятания, анализ на големи данни, изкуствен интелект

септември 9, 2020

Проектът EuroCC от програмата Хоризонт 2020 на ЕС стартира на 1 септември 2020 г. с цел да изгради европейска мрежа от 33 национални центъра за компетентност по високопроизводителни пресмятания (HPC). Всеки от 33-те центъра, част от мрежата на EuroCC, ще действа на национално ниво, за да картографира съществуващите компетенции в областта на HPC и свързаните с тях области, анализ на големи данни и изкуствен интелект, да идентифицира и преодолее пропуските, да разработи визии, политики и процедури, да развие сътрудничеството и прилагането на най-добрите практики в Европа. Центровете за компетентност ще концентрират експертния опит по HPC на национално ниво и ще улеснят достъпа до европейските HPC възможности за изследователи и публична администрация, както и за различни индустриални сектори, като предлагат индивидуални решения за широк кръг потребители.

България участва в проекта EuroCC чрез консорциум от три партньора ИИКТ-БАН (координатор) и членове СУ “Св. Кл. Охридски“ и УНСС. Трите партньора в Българския център за компетентност на HPC са координиращите организации на 3-те най-големи български проекта в приоритетната област: „Информатика и ИКТ“, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2018-2023. ИИКТ координира „Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ“, СУ “Св. Кл. Охридски“ координира Центъра за върхови постижения „Университети за наука, информатика и технологии в електронното общество“, а УНСС координира Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката при наличие на големи данни“. Участниците имат различен технически и научен опит в областта на HPC и ИКТ, така че да осигурят постигане на целите на проекта EuroCC и да гарантират цялостния успех. В рамките на изброените по-горе три големи проекта се предвижда през следващите две години закупуването на значително количество ново оборудване с HPC възможности и значителен капацитет за данни. По този начин сега е точният момент за изпълнение на дейностите, предвидени в проекта EuroCC, за да се подготвят академичните среди, индустрията и обществото като цяло за новото ниво на HPC екосистемата в България.

Новият Център за компетентност ще надгради резултатите от големите инфраструктурни проекти в България, ще изгради липсващите мостове между тях, ще разработи липсващите елементи и ще създаде единна НРС екосистема. В проекта EuroCC ще участват повече от 50 учени, които ще придобият ценен опит при комуникация с чуждестранните партньори и ще пренесат знания и умения за използването на HPC приложения към своите организации.

Details

Date:
септември 9, 2020