HDF5

HDF5 е технологичен пакет, който прави възможно управлението на изключително големи и сложни колекции от данни. Този пакет включва:

  • Разнообразни модели за данни, които могат да представляват много сложни обекти за данни с голямо разнообразие от метаданни
  • Напълно преносим файлов формат без ограничение за броя или размера на обектите за данни в колекцията.
  • Софтуерна библиотека, която работи на различни изчислителни платформи, от лаптопи до масивни паралелни системи и изпълнява API на високо ниво с интерфейси C, C ++, Fortran 90 и Java.
  • Богат набор от интегрирани функции, които позволяват оптимизиране на времето за достъп и намаляване на заетото пространство за съхранение.
  • Инструменти и приложения за управление, манипулиране, преглед и анализ на данните в колекцията.
версия 1.8.16
лиценз
Copyright Notice and License Terms for HDF Software Library and Utilities
уебсайт HDF5
помощ ръководствопримери