SLEPc

SLEPc (Scalable Library for Eigenvalue Problem Computations) е софтуерна библиотека за намиране на решения на големи проблеми на разредени матрици със собствените параметри на паралелни компютри. Това е разшитение на PETSc и може да се използва за линейни собствени проблеми в стандартна или обобщена форма, с реална или сложна аритметика. Той може да се използва и за изчисляване на частичен SVD на голяма, разредена, правоъгълна матрица и за решаване на нелинейни собствени стойности (полиноми или общи). Освен това SLEPc осигурява средства за решаване на изчислението на матрична функция върху вектор.

версия 3.6.2
лиценз
GNU Lesser General Public License
уебсайт SLEPc
помош  ръководство(pdf)ръководство, документи