Открит уъркшоп “Математическо моделиране и иновативни пресмятания в полза на индустрията и обществото” , 12 Май 2016, организиран от ИИКТ-БАН, София, България

VI-SEEM  проектът беше презентиран по време на Открития уъркшоп “Математическо моделиране и иновативни пресмятания в полза на индустрията и обществото” , организиран от ИИКТ-БАН на 12 май в София.

Програмата включваше презентации на 3 Европейски проекта MMAC, VI-SEEM и SESAME-NET и описание на текущия статус и бъдещи планове за развитие на двете национални научно-изследователски инфраструктури, координирани от ИИКТ: Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания и CLADA-BG (Изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство). От 60-те присъстващи имаше членове на академични общности, представители и служители на SME, които взеха активна част в дискусията. VI-SEEM презентацията беше дадена от проф. Анета Караиванова и бяха раздадени материали за проекта.