Intel обучение, 25-28 Април 2016, София, България

Intel заедно с Националния център за суперкомпютърни приложения (НЦСП) организира PRACE обучение “ Code Modernisation for Intel Multi Core and Xeon Phi Architectures „, който се проведе на 25-28 април в София в Института по информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките.
Обучението се фокусира върху техники за модернизация на софтуер, необходим за следващото поколение суперкомпютри с интензивни паралелни архитектури, както хомогенна (Intel Xeon), така и хибридна с ускорители (ко-процесори Intel Xeon Phi). Участниците в обучението бяха докторанти, млади учени, инженери, членове на виртуални научни организации и потребители от индустрията. Водещ лектор от Intel беше Стивън Блеър -Шапел. Други лектори бяха Виктор Гамаюнов също от Intel и д-р Алин-Марин Елена, д-р Майкъл Сийтън и д-р Илиян Тодоров от лабораторията Daresbury. Последният ден бе прекаран в работа в групи и обучаваните получиха сертификати за участието си.

За повече информация натиснете тук