Редовен семинар на секцията „Грид технологии и приложения“, 31 март 2016, ИИКТ-БАН

Разпространение на брошурата на проекта VI-SEEM, както и кратка обиколка на HPC центъра в ИИКТ-БАН (www.hpc.acad.bg) бяха организирани за студенти от Пловдивския университет. Беше представена презентация от доц. Е. Атанасов.