SESAME Net – една възможност и за българските фирми

В рамките на европейския научно-изследователски проект SESAME Нет, финансиран по програма Хоризонт 2020, в който ИИКТ-БАН участва, беше създадена мрежа от суперкомпютърни центрове от цяла Европа. Една от целите на тази мрежа е да се подпомогнат фирмите да оценят потенциала си за използване на суперкомпютърни симулации чрез инструмента „HPC4SME Assessment Tool“.

Само в няколко стъпки фирмата може безплатно да провери дали би могла да извлече полза от използването на суперкомпютърни технологии (HPC – високопроизводителни пресмятания). Много компании не са наясно с възможностите, които високопроизводителните технологии биха могли да им дадат. Повечето предприемачи смятат, че тези технологии са запазени само за големи предприятия с високи бюджети за научни и приложни изследвания и които разполагат с голям брой научни служители/сътрудници. През последните години, начина на предоставяне на високопроизводителни (HPC) услуги се разви по начин, който позволява и на малките и средни предприятия достъп до сравнително скъп хардуер и софтуер по метода на заплащане »pay as you go«.

Много европейски и световни компании от различни сектори успешно са възприели високопроизводителните технологии и са успели да създадат реални примери за успехи. Има най-различни области, където високопроизводителните услуги могат да донесат много ползи, вариращи от леярни, производители на пластмасови изделия, дизайнерски студия или финансови анализи. Множество европейски и национални конкурси стимулират използването на НРС в малки и средни предприятия, тъй като има доказателства, че инвестициите в тази област имат най-малко десетократна възвращаемост.

Единственото нещо, което фирмата трябва да направи, е да да попълни въпросника и ако желае да се присъедини към общността. Въз основа на дадените отговори, процесът за оценка автоматично генерира доклад за оценка, който позиционира компанията, изброява силните и слабите ú страни в използване на вископроизводителни изчисления, както и списък с препоръки за това как да подобри потенциала си. По време и след процеса на оценка е достъпна подкрепа за предприемача/фирмата от страна на партньорите от SESAME Net под формата на: личен менторинг, он-лайн технически форум, материали за обучение и консултации по актуални възможности за съфинансиране.

Всичко това е БЕЗПЛАТНО за фирмите, които преминат през процеса на оценка до края на март 2017г!

Попълнете формата безплатно сега: www.network.sesamenet.eu!

Лице за контакти:

Доц. Тодор Гюров

ИИКТ-БАН

gurov[at]bas.bg, тел: 02 979 6639