VI-SEEM Презентация за студенти от специалност „Информатика“ към УХТ Пловдив, 4 април 2017, София, България

VI-SEEM презентация, разпространение на брошурата на проекта и кратко посещение в HPC центъра в ИИКТ-БАН (www.hpc.acad.bg) бяха организирани за студенти от специалност „Информатика“ към Университета по хранителни технологии в Пловдив. Успехите от международното сътрудничество на Центъра, включително услугите и приложенията на проекта VI-SEEM, бяха представени от доц. д-р Е. Атанасов.