Вторият конкурс за проектни предложения, които ще използват услугите и инфраструктурата по проекта VI-SEEM

Вторият конкурс за проектни предложения, които ще използват услугите и инфраструктурата по проекта VI-SEEM е вече отворен.

Конкурсът е насочен към учени и изследователи, работещи в научни и изследователски организации в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. По-конкретно, това включва: Албания, Армения, Азербейджан, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Египет, Македония, Грузия, Гърция, Унгария, Израел, Йордания, Ливан, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия и Турция..

Предложенията за проекти трябва да са свързани с научни теми в конкретни области от Науките за живота (Life Sciences), Изследвания на климата и Дигитално културно наследство.

Чрез отворения конкурс, VI-SEEM инфраструктурата дава възможност на учени от региона, които работят в избраните научни области, да получат достъп до съвременни ресурси и услуги.

Списък с услугите и ресурсите, предлагани от VI-SEEM, може да намерите на адрес: https://services.vi-seem.eu и в портала VI-SEEM VRE, на адрес: https://vre.vi-seem.eu

Достъп до изчислителните ресурси може да бъде даден за максимален период от 12 месеца, а до услугите за съхранение на данни –до 2 години.

За допълнителна информация, като критерии за предоставяне на достъп, налични ресурси и услуги, процесът по кандидатстване за конкурса, форми за кандидатстване и крайни срокове, моля посетете: https://vi-seem.eu/2nd-call/

Важни крайни срокове:

Дата на отваряне на конкурса: 04.05.2017

Дата на затваряне: 26.06.2017

Обявяване списъка на спечелилите проекти: Септември 2017

Начало на достъп до ресурсите и услугите за спечелилите проекти: Септември 2017

Край на достъпа: Септември 2019 за изчислителни услуги, Септември 2020 за някои услуги за съхранение на данни.

Последен доклад от спечелилите проекти: Ноември 2019