Информационен ден „Високопроизводителни пресмятания и ползи за индустрията“ в ИИКТ-БАН, 3 април 2017

На 3 април от 09:30 часа в сградата на ИИКТ-БАН (София, ул. „Акад. Г. Бончев“, Бл. 25 А), семинарна зала 218 (2 етаж), се проведе информационен ден на тема „Високопроизводителни пресмятания и ползи за индустрията“.
Целта на този информационен ден бе да се представят ползите от използването на високопроизводителните пресмятания за малки и средни прeдприятия, както и за стартиращите предприятия. Беше демонстриран „HPC4SME Assessment Tool“, разработен в проекта SESAME-NET, чрез който МСП могат да установят дали тяхната позиция на пазара може да се подобри чрез използване на високопроизводителните пресмятания.
Идеята на проекта SESAME-NET е да създаде европейска мрежа от центрове по компетентност с цел да се промотира използването на високопроизводителните пресмятания от малки и средни предприятия и да се демонстрират ползите от това.