Третият конкурс за проектни предложения, които ще използват услугите и инфраструктурата по проекта VI-SEEM

Институтът по Информационни и Комуникционни Технологии – ИИКТ, основен партньор на VI-SEEM проекта, ви кани да участвате в третия конкурс за проектни предложения, които ще използват услугите и инфраструктурата по проекта VI-SEEM. Поканата е насочена към учени и изследователи, които работят в академични и изследователски институти в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие в областта на Науките за живота (Life Sciences), Изследвания на климата и Дигитално културно наследство.

За VI-SEEM:

Проектът VI-SEEM предоставя уникална виртуална научна среда (VRE) и свързани с нея инфраструктура, услуги и данни в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, със специален фокус върху научните области от Науките за живота (Life Sciences), Изследвания на климата и Дигитално културно наследство.

За VI-SEEM конкурса:

Чрез този конкурс VI-SEEM отваря възможности за регионални учени от избраните научни области да получат достъп до модерните ресурси и услуги, които предлага.

Услугите на виртуалната научна среда (VRE) се предоставят чрез каталог с услуги, който може да бъде намерен тук, а VRE портала предоставя цялосттна среда за съвместни изследвания за общностите от Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие.

Достъп до изчислителни ресурси ще бъдат предоставени за период от максимално 12 месеца. Достъп до VI-SEEM услугата за хранилище на данни може да бъде предоставена за период до 2 години.

Кандидатствай сега!!!

Допълнителна информация и онлайн формата за кандидатстване може да бъде намерена тук

Всички предложения трябва да бъдат подадени електронно от тук

VI-SEEM Access отборът ще бъде на разположение да отговори на въпроси, докато конкурсът е отворен. Може да се свържете с отбора, като пратите имейл на service-access AT lists.vi-seem.eu

Краен срок за предложения: 26-ти март 2018, 18:00 Централноевропейско стандартно време