ТЕМА:ВЪВЕДЕНИЕ В ПАРАЛЕЛНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ

 Лектор:

Професор д-р Тодор Василев Гюров

ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г.Бончев“, бл. 25A, София 1113

Тел. 02 979 63 43

E-mail: todor.gurov@iict.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът има за цел да запознае докторантите с паралелните архитектури и алгоритми, като включва и практически занятия с използване на стандарти за паралелно програмиране MPI и OpenMP. Той покрива:

  • паралелни архитектури, паралелни алгоритми и оценяване на паралелната ефективност;
  • стандарти за паралелно програмиране;
  • основни операции при използване на стандарта MPI и OpenMP;
  • методи и парадигми за паралелно програмиране.

Дисциплината е подходяща за докторанти с интереси в програмирането и/или използването на съвременни високопроизводителни компютърни системи, като например суперкомпютъра Авитохол и новите високопроизводителни изчислителни системи в ИИКТ-БАН.
Задължително е докторантите да имат основни познания по един от езиците за програмиране C/C++, Fortran or Python. Плюс е познаването на операционна система Linux.