ТЕМА:РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПРЕСМЯТАНИЯ

Лектор:

Проф. д-р Емануил Йорданов Атанасов

Тел. 02 979 6793

E-mail: emanouil.atanassov@iict.bas.bg

Хорариум:

30 учебни часа

Анотация:

Курсът цели да запознае участниците с различни методи и подходи за извършване на разпределени пресмятания с използване на наличните в България и Европа инфраструктури, като например Грид и суперкомпютърът Авитохол, както и сървъри, оборудвани с мощни графични карти. Ще бъдат разгледани възможностите за получаване на достъп, пускане на изчислителни задачи и съхранението на данни. Ще бъдат тествани различни методи за разпределяне на пресмятанията, когато се използват едновременно множество сървъри.
Могат да се използват както разработени от участниците примерни приложения, така и известни приложения с отворен код. От участниците се изисква да познават поне един език за програмиране, за предпочитане C/C++ или Python. Курсът ще включва курсова работа.