Представяне на новия суперкомпютър “Хемус“, 19 октомври 2023

Новият български суперкомпютър “Хемус“ ще бъде представен на 19 октомври 2023, по време на откриването на Инфраструкторния комплекс на Центъра за върхови постижения (ЦВП) по информатика, информационни и комуникационни технологии.
Церемонията ще започне в 10:00 часа в залата на високопроизводителния изчислителен комплекс с център за данни на ЦВП в блок 8 на “Научен комплекс – 1” на БАН (ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 8). Комплексът е изграден по проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. От 10:45 часа в зала “Проф. Марин Дринов“ на БАН, ул. 15-ти ноември 1, ще бъдат представени интегрираната научноизследователска инфраструктура и най-значимите постижения на центъра.