Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН откри уникален комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания

На 19 октомври бе открит новия Инфраструктурен комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания, изграден по проект „Център за върхови постижения по Информатика и ИКТ”. Сред официалните гости на откриването бяха министър-председателят  акад. Николай Денков,  заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България г-н Бойко Благоев, изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ проф. Георги Вайсилов и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

В зала „Марин Дринов“ на БАН пред повече от 140 гости, между които представители на академичната общност, бизнеса и студенти, чл.-кор. Светозар Маргенов, директор на Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и ръководител на ЦВП по Информатика и ИКТ, представи интегрираната научно-изследователска инфраструктура и някои от най-значимите постижения на проекта.

Новата инфраструктура е уникален комплекс, изграден с използване на най-съвременни технологии, който включва: Петаскейл Суперкомпютър „Хемус“, Система за съхранение на данни, Центрове за разработка на приложения и Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ. Научната инфраструктура е в съответствие със съвременните тенденции за нарастващото значение в световен мащаб на екстремно паралелните компютърни системи за пресмятания, моделиране и симулации, както и на необходимостта от съвременни ресурси и нови методи и протоколи за съхранение и обработка на лавинообразно нарастващия обем на данни.