Уъркшоп „Две години Авитохол: Иновативни суперкомпютърни приложения“, 29-31 октомври 2017, Панагюрище, България

От 29 до 31 октомври 2017 в Панагюрище беше проведен уъркшоп „Две години АВИТОХОЛ: Иновативни суперкомпютърни приложения“, организиран от ИИКТ-БАН. Бяха представени най-новите научни резултати, получени при използване на мултифункционалната високопроизводителна компютърна система – АВИТОХОЛ, която се намира в Центъра за иновативни пресмятания и обработка на данни на ИИКТ-БАН. Уъркшопът беше открит от директора на ИИКТ-БАН чл.-кор. Маргенов. Приветствие до участниците от името на ръководството на БАН поднесе чл. кор. К. Ганев, заместник-председател на БАН. Доц. Е. Атанасов представи възможностите на АВИТОХОЛ, организацията на работа, услугите и средствата, които предоставя на българските учени, както и перспективите за развитие. АВИТОХОЛ е най-мощната високопроизводителна система в региона на Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, свързана с европейската и регионална изчислителната е-инфраструктура. Програмата на уъркшопа включваше 27 доклада от български и чуждестранни учени, представящи нови научни резултати от суперкомпютърни приложения в областта на молекулярната динамика, биоинформатиката, климатология, опазване на околната среда, културно историческо наследство и др. Подготвени са за печат избрани статии.