На 1 януари 2023 стартира проект EuroCC 2


На 1 януари 2023 г. стартира проекта EuroCC 2 (National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2), който е втората фаза на вече приключилия проект EuroCC (2020-2022). EuroCC 2 е финансиран от ЕК по програма Цифрова Европа и съфинансиран от МОН. България участва в проекта EuroCC 2 чрез консорциум от три партньора ИИКТ-БАН (координатор), СУ “Св. Кл. Охридски“ и УНСС (членове). Мисията на проекта EuroCC 2 е да продължи изграждането по най-ефективен начин на мрежа от национални центрове за компетентност (NCC) в 28 европейски страни в областта на технологиите за високопроизводителните пресмятания HPC+ (като HPC+ означава НРС и свързаните с тях технологии като изкуствен интелект – AI и високоефективен анализ на данни – HPDA). Целта е постигане на ново високо ниво на зрялост, като се стимулира сътрудничеството, обмена на най-добри практики и знания на европейско ниво и се ускорява подобряването на националните и по този начин европейските НРС+ компетентности.